Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

08 kwiecień 2021 08:32

         Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam, że w dniu 29.03.2021 roku na wniosek Gminy Miastków Kościelny, z siedzibą ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (I .6220.4.2.2021 obwieszczenie.pdf)I .6220.4.2.2021 obwieszczenie.pdf 386 kB2021-04-08 08:32
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.