Ułatwienia dostępu

Wójt Gminy Miastków Kościelny

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na najem lokali

położonych w miejscowości Miastków Kościelny gm. Miastków Kościelny

Przedmiotem najmu są lokale o pow.33m2  i 6m2  znajdujące się w przyziemiu budynku położonego na działce nr 141/8 we wsi Miastków Kościelny przy ul. Szkolnej 5. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr . 59563.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest przy drodze powiatowej w centrum Miastkowa Kościelnego oraz 15 km od Garwolina.

Jej sąsiedztwo stanowią nieruchomości usługowo – handlowe

 Dla wyżej wymienionej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość zostanie wynajęta na czas nieokreślony.

Otwarcie przetargu ustnego nieograniczonego nastąpi w dniu 26.03.2019 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym przy ul. Rynek 6.

Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu netto za najem lokali wynosi 640,00zł.  ( słownie: sześćset czterdzieści złotych 00/100 ).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 640,00 zł ( słownie: sześćset czterdzieści złotych 00/100 ) na konto Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym Nr   27 9210 0008 0056 4834 2000 0030 Bank Spółdzielczy w Garwolinie Oddział/Miastków Kościelny.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu – w walucie polskiej, do dnia 22.03.2019 roku.

Uczestnik obowiązany jest okazać komisji przetargowej dowód wniesienia wadium przed otwarciem przetargu.

Minimalne postąpienie w licytacji nie może być niższe niż 10% stawki wywoławczej czynszu

Wadium nie podlega zwrotowi w razie nie stawienia się bez usprawiedliwienia uczestnika, który przetarg wygrał, w wyznaczonym miejscu i terminie zawarcia umowy najmu.

Wadium uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu najmu nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników zostanie zwrócone do trzech dni od daty zamknięcia przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane oraz, że stan techniczny i prawny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, pokój nr 6 lub tel. pod numerem (025) 751-12-86 wew. 32.

 

 

                                                                                                       Wójt Gminy

                                                                                                           Jerzy Jaroń

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.