Ułatwienia dostępu

Wójt Gminy Miastków Kościelny

ogłasza uzupełnienie przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż  niezabudowanej  nieruchomości

położonej w miejscowości Brzegi  gm. Miastków Kościelny

 

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Brzegi oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1144 o  powierzchni 1,88ha, dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą nr SI1G/00041474/1.

 Przetarg odbywa się zgodnie z wymogami  ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003r Dz.U. z dnia 2018r. poz.1405 ze zm.

Warunki udziału w przetargu.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki  ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018r. poz. 1405 ze zm.) oraz przedłożą komisji przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia ww. nieruchomości rolnej tj.:

  • dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego – dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta (burmistrz, prezydenta miasta) gminy, na terenie której położone jest gospodarstwo rolne;
  • oświadczenie oferenta o łącznej powierzchni użytków rolnych nieruchomości wchodzących w skład jego gospodarstwa rolnego;
  • zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 latna terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;
  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią  ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1405 ze zm.)
  • potwierdzenie wniesienia wadium;
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,
  • osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu

Otwarcie przetargu ustnego nieograniczonego nastąpi w dniu 21.02.2019 roku o godz. 10:00w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym przy ul. Rynek 6.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, pokój nr 12 lub tel. pod numerem (025) 751-12-86 wew. 32.

Wójt Gminy

Jerzy Jaroń

 

 

 

                                                                                                         

                                  

                                                                                                    

 

 

 

                                                                                                      

 

                                                                                               

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.