Ułatwienia dostępu

Gmina Miastków Kościelny ogłasza nabór na stanowisko opiekun dzieci w żłobku (4 osoby).

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do pracy w żłobku składa następujące dokumenty:

- podanie o przyjęcie

- CV

- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i doświadczenie w pracy z dziećmi

- oświadczenie uczestnika projektu odnośnie ochrony danych osobowych

 

 Opiekunem w żłobku może być osoba:

  1. posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziennej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub
  2. która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.
  3. nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo.

Opiekunem w żłobku może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

  1. wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności
  2. średnie lub średnie branżowe oraz:
    -co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do       lat 3 lub przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1
  3. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit a, nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności. 

Pierwszeństwo w naborze mają osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające bez zatrudnienia, niezarejestrowane w PUP z grup defaworyzowanych.

Dokumenty należy składać do dnia 27.12.2018 r. do godziny 12:00 w sekretariacie urzędu pokój nr 14.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 11 u Pana Sławomira Rusaka.

 

 

Wójt Gminy

                                                                                              Jerzy Jaroń

Protokół z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej dotyczącego
naboru na stanowisko Opiekun Żłobka

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Oświadczenie o ochronie danych osobowych.doc)Oświadczenie o ochronie danych osobowych.doc 703 kB

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.