Ułatwienia dostępu

OBWIESZCZENIE

15 styczeń 2018 15:14

Wójt Gminy Miastków Kościelny informuje, że został wyłożony do publicznego wglądu projekt decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie wewnętrznej kablowej linii zasilającej do stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr GAR4490B położonej w miejscowości Ryczyska gm. Miastków Kościelny.

Z projektem decyzji oraz załącznikami można zapoznać się w pokoju nr 12 Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym.

Wójt Gminy
Jerzy Jaroń

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.