I.6220.3.61.2020.2021.2022 Budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą

10 maj 2022 07:50

I.6220.3.61.2020.2021.2022

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Miastków Kościelny działając  zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z zm ) w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 533/1, 533/2, 534 obręb Zwola, gmina Miastków Kościelny, powiat garwoliński, województwo mazowieckie”  wszczętego na wniosek Inwestora.

z a w i a d a m i a m

 

strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami powyższej sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Dokumentacja sprawy dostępna jest w godz. od 700 do 1500 w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

Podano do publicznej wiadomości poprzez:

- Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miastków Kościelny

- Umieszczenie na stronie internetowej www.miastkowkoscielny.pl

- Przekazano sołtysowi wsi Zwola, w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.