Ułatwienia dostępu

I. 6220.4.14.2021.2022 Obwieszczenie

18 marzec 2022 12:54

I. 6220.4.14.2021.2022

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Miastków Kościelny działając  zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z zm.) zawiadamia, że w dniu 17 marca 2022 roku wydane zostało postanowienie, znak: I.6220.4.14.2021.2022 wznawiające postepowanie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa dróg gminnych Nr 130827W i 130828W na działce o nr ewid. 97 w miejscowości Zabruzdy, gm. Miastków Kościelny” wszczętego na wniosek Gminy Miastków Kościelny, reprezentowanej przez Wójta Gminy Miastków Kościelny Pana Jerzego Jaronia .

 

Strony mogą zapoznać się z treścią postanowienia, dokumentacją sprawy od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1500 w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia, po wcześniejszym umówieniu terminu.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.