Ułatwienia dostępu

Dnia 08 lipca 2018 roku w Ryczyskach odbyła się uroczystość obchodów 90-lecia istnienia miejscowej Jednostki OSP. Była to uroczystość religijno-patriotyczna. Mszę św. polową odprawili: Ks. Kanonik Adam Turemka Proboszcz Parafii Miastków Kościelny i Ks. Włodzimierz Wąsowski Proboszcz Parafii Zwola Poduchowna. Podczas Mszy Św. strażacy wraz z licznie przybyłymi gośćmi i mieszkańcami dziękowali Panu Bogu za opiekę i błogosławieństwo oraz Św. Florianowi za wstawiennictwo.

Modlitwą objęci zostali również wszyscy zmarli druhowie i założyciele jednostki. Dowódcą uroczystości był Druh Tomasz Pleskot, od którego meldunek przyjęła Druhna Albina Łubian Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. mazowieckiego. Kronikę OSP Ryczyska odczytał Druh Kacper Rogala. OSP Ryczyska powstała w 1927 roku z inicjatywy Księdza Jana Haraszewskiego.

Z okazji 90-lecia istnienia i aktywnej działalności w OSP Ryczyska wręczone zostały druhom medale i odznaczenia.

Srebrne medale „za zasługi dla pożarnictwa” nadane przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Mazowieckiego z rąk Druhny Albiny Łubian oraz Druha Waldemara Sabaka otrzymali druhowie:

 1. Marcin Gałązka
 2. Tomasz Mika

Brązowe medale otrzymali druhowie:

 1. Radosław Kosiorek
 2. Piotr Gawryś
 3. Piotr Gałązka
 4. Łukasz Mika
 5. Kamil Miszkurka

       Odznaki „wzorowy strażak” nadane przez Prezydium Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Garwolinie z rąk Druha Waldemara Sabaka i Druha Jerzego Jaronia otrzymali druhowie:

 1. Dominik Gawryś
 2. Kacper Rogala.

Odznaki ‘za wysługę lat” nadane przez Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego w Miastkowie Kościelnym z rąk Druha Jerzego Jaronia i Druha Józefa Rogali otrzymali druhowie:

 1. Rogala Edward – 55 lat
 2. Mika Czesław   - 45 lat
 3. Mika Krzysztof - 45 lat
 4. Rogala Andrzej - 45 lat,
 5. Parol Adam       - 40 lat,
 6. Rogala Waldemar – 40 lat,
 7. Salamończyk Ryszard – 40 lat,
 8. Gałązka Jan         - 40 lat,
 9. Rogala Antoni     - 40 lat,
 10. Pięta Eugeniusz   - 40 lat,
 11. Rogala Wiesław   - 40 lat,
 12. Pięta Wiesław       - 40 lat,
 13. Matuszewski Ireneusz - 40 lat,
 14. Miszkurka Józef     - 35 lat,
 15. Smółka Krzysztof     - 35 lat,
 16. Mika Wiesław         - 35 lat,
 17. Mika Tomasz           - 30 lat,
 18. Rogala Marek         - 30 lat,
 19. Mika Mirosław       - 30 lat,
 20. Gałązka Mirosław   - 30 lat,
 21. Miszkurka Ryszard - 25 lat,
 22. Gałązka Marcin       - 20 lat,
 23. Gałązka Piotr           - 20 lat,
 24. Miszkurka Kamil     - 15 lat,
 25. Gawryś Piotr           - 15 lat
 26. Mika Łukasz             - 15 lat,
 27. Mika Rafał               - 15 lat,
 28. Rogala Łukasz         - 15 lat,
 29. Kosiorek Radosław – 10 lat,
 30. Zawadka Bartłomiej – 5 lat,
 31. Rogala Kacper           - 5 lat,
 32. Gawryś Dominik       - 5 lat,
 33. Tomaszewski Konrad – 5 lat.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik przyznał jednostce medal pamiątkowy „PRO MASOWIA” oraz 10 najbardziej zasłużonym i aktywnym osobom dyplomy, które z rąk Pani Magdaleny Sałaty, Dyrektora Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego w Siedlcach otrzymali:

 1. Gałązka Jan,
 2. Rogala Wiesław,
 3. Gałązka Marcin,
 4. Mika Czesław,
 5. Mika Tomasz,
 6. Rogala Antoni,
 7. Rogala Andrzej,
 8. Rogala Edward,
 9. Ducka Halina,
 10. Mierzwińska Jolanta.

Ponadto jednostka obdarowana została przez Marszałka agregatem prądotwórczym.

Przybyli zaproszeni zacni goście obdarowali jednostkę pamiątkowymi dyplomami i grawerkami a byli to:

Poseł na Sejm RP Pan Grzegorz Woźniak, Pan Krzysztof Żochowski Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Pan Michał Jaworski Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie, Druh Waldemar Sabak Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Garwolinie, st. kapitan Tomasz Biernacki Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Garwolinie, Pani Teresa Bąk członek Zarządu Powiatu Garwolińskiego, która oprócz dyplomu w imieniu Starosty Powiatu Pana Marka Chciałowskiego przekazała jednostce 2 mundury koszarowe, natomiast Wójt Gminy Pan Jerzy Jaroń i Przewodniczący Rady Gminy Pan Marcin Zając wręczyli jednostce oraz  strażakom seniorom pamiątkowe grawerki.

Poza wymienionymi osobami w uroczystości wzięli udział: Radni Gminy Miastków Kościelny, Z-ca Wójta Gminy Pan Sławomir Rusak, Skarbnik Gminy Pani Elżbieta Sitek, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie Kościelnym Pan Daniel Król, Sołtysi, przedsiębiorcy z terenu gminy, 12 jednostek OSP z pocztami sztandarowymi oraz mieszkańcy Ryczysk.

 Uroczystość uświetniła orkiestra dęta pod batutą Pana Zbigniewa Miętusa.

Oficjalne obchody uwieńczone zostały uroczystą defiladą strażaków.

 

Galeria zdjęć

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.