Ułatwienia dostępu

Przewodniczący Rady Gminy Miastków Kościelny zawiadamia, że w dniu 14 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz. 8.00 w budynku należącym do Gminy Miastków Kościelny (ul. Szkolna 5, 08-420 Miastków Kościelny) odbędzie się XLI Sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XLI Sesji Rady Gminy,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gminy,

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym,

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/198/2021 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Miastków Kościelny,

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/143/2020 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastków Kościelny,

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/144/2020 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi,

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Miastków Kościelny na rok 2022,

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Miastków Kościelny na rok 2022,

11. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022,

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF Gminy Miastków Kościelny na lata 2021-2028,

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastków Kościelny na rok 2021,

14. Podjęcie uchwały w sprawie WPF Gminy Miastków Kościelny na lata 2022-2030,

15. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2022,

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF Gminy Miastków Kościelny na lata 2022-2030,

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastków Kościelny na rok 2022,

18. Wnioski i oświadczenia radnych,

19. Sprawy różne,

20. Zamknięcie XLI Sesji Rady Gminy.

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.