Ułatwienia dostępu

Przewodniczący Rady Gminy Miastków Kościelny zawiadamia, że w dniu 28 czerwca 2024 r. (piątek) o godz. 800 w budynku należącym do Gminy Miastków Kościelny (ul. Szkolna 5, 08-420 Miastków Kościelny) odbędzie się III Sesja Rady Gminy Miastków Kościelny, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie III Sesji Rady Gminy,
 2. Przyjęcie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy,
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym,
 6. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Miastkowie Kościelnym za 2023 r.,
 7. Informacja z działalności Publicznego Żłobka w Miastkowie Kościelnym za 2023 r.,
 8. Informacja z działalności Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym za 2023 r.,
 9. Informacja z działalności SPZOZ w Miastkowie Kościelnym za rok 2023,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ w Miastkowie Kościelnym za rok 2023,
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIII/111/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Miastkowie Kościelnym,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF Gminy Miastków Kościelny na lata 2024-2032,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastków Kościelny na rok 2024,
 14. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Miastków Kościelny za rok 2023,
 15. Debata na temat raportu o stanie Gminy Miastków Kościelny za rok 2023,
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Miastków Kościelny,
 17. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miastków Kościelny za rok 2023 oraz opinii RIO o tym sprawozdaniu,
 18. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Miastków Kościelny za rok 2023,
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miastków Kościelny wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2023,
 20. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Miastków Kościelny za rok 2023 i opinii RIO o tym wniosku,
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Miastków Kościelny z tytułu wykonania budżetu za rok 2023,
 22. Wnioski i oświadczenia radnych,
 23. Sprawy różne,
 24. Zamknięcie III Sesji Rady Gminy.

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.