Ułatwienia dostępu

Przewodniczący Rady Gminy Miastków Kościelny zawiadamia, że w dniu 24 sierpnia 2023 r. (czwartek) o godz. 8.00 w budynku należącym do Gminy Miastków Kościelny (ul. Szkolna 5, 08-420 Miastków Kościelny) odbędzie się LXVI Sesja Rady Gminy Miastków Kościelny, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie LXVI Sesji Rady Gminy,
 2. Przyjęcie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu z LXV Sesji Rady Gminy,
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym,
 6. Informacja o realizacji budżetu gminy w I półroczu 2023 r.,
 7. Informacja o zobowiązaniach pieniężnych wsi za I półrocze 2023 r.,
 8. Informacja Wójta o realizowanych inwestycjach i remontach w I półroczu 2023 r.,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Miastków Kościelny”,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Miastków Kościelny,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych łub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miastków Kościelny,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Miastkowie Kościelnym,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF Gminy Miastków Kościelny na lata 2023-2031,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastków Kościelny na rok 2023,
 16. Wnioski i oświadczenia radnych,
 17. Sprawy różne,
 18. Zamknięcie LXVI Sesji Rady Gminy

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.