Ułatwienia dostępu

Urząd Stanu Cywilnego

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (Formularz zgoszenia pobytu czasowego.pdf)Formularz zgoszenia pobytu czasowego.pdf 398 kB2020-06-03 11:46
Pobierz plik (Formularz zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego.pdf)Formularz zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego.pdf 563 kB2020-06-03 11:45
Pobierz plik (Formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.pdf)Formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.pdf 479 kB2020-06-03 11:45
Pobierz plik (Formularz zgłoszenia wyjazdu poza granice RP.pdf)Formularz zgłoszenia wyjazdu poza granice RP.pdf 376 kB2020-06-03 11:45
Pobierz plik (Formularz zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż  6 miesięcy.pdf)Formularz zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy.pdf 484 kB2020-06-03 11:44
Pobierz plik (Formularz zgłoszenia pobytu stałego.pdf)Formularz zgłoszenia pobytu stałego.pdf 630 kB2020-06-03 11:44
Pobierz plik (Karta usługi- Wniosek o wpisanie do RDK.docx)Karta usługi- Wniosek o wpisanie do RDK.docx 21 kB2020-01-23 09:21
Pobierz plik (Wniosek o przekazanie aktualizację usunięcie danych z RDK.pdf)Wniosek o przekazanie aktualizację usunięcie danych z RDK.pdf 126 kB2020-01-23 09:20
Pobierz plik (WNIOSEK O WPISANIE WYBORCY DO REJESTRU WYBORCÓW.pdf)WNIOSEK O WPISANIE WYBORCY DO REJESTRU WYBORCÓW.pdf 74 kB2018-03-16 11:05
Pobierz plik (Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców.pdf)Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców.pdf 129 kB2018-03-16 11:05
Pobierz plik (Wniosek o udostępnienie danych.doc)Wniosek o udostępnienie danych.doc 67 kB2018-03-16 11:05
Pobierz plik (Udostępnienie rejestru wyborców.doc)Udostępnienie rejestru wyborców.doc 41 kB2018-03-16 11:05
Pobierz plik (zmiana imienia i nazwiska.doc)zmiana imienia i nazwiska.doc 49 kB2018-03-16 11:04
Pobierz plik (wymiana dowodu osobistego.doc)wymiana dowodu osobistego.doc 49 kB2018-03-16 11:04
Pobierz plik (Wydanie zaświadczenia z rejestru dowodów osobistych.docx)Wydanie zaświadczenia z rejestru dowodów osobistych.docx 18 kB2018-03-16 11:04
Pobierz plik (wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy.doc)wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy.doc 48 kB2018-03-16 11:04
Pobierz plik (wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf)Wniosek o wydanie dowodu osobistego 2022rWniosek o wydanie dowodu osobistego od 12.01.2020r592 kB2018-03-16 11:04
Pobierz plik (wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych.pdf)wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych.pdf 360 kB2018-03-16 11:03
Pobierz plik (Wniosek o udostepnienie dokumentacji zwiazanej z dowodem osobistym.pdf)Wniosek o udostepnienie dokumentacji zwiazanej z dowodem osobistym.pdf 140 kB2018-03-16 11:03
Pobierz plik (Uwniosek o dostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych.doc)Uwniosek o dostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych.doc 54 kB2018-03-16 11:03
Pobierz plik (UTRATA DOWODU.doc)UTRATA DOWODU.doc 138 kB2018-03-16 11:03
Pobierz plik (Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców.doc)Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców.doc 49 kB2018-03-16 11:03
Pobierz plik (PISEMNA DEKLARACJA ZAWIERAJĄCA INFORMACJE NIEZBĘDNE DO WPISANIA DO REJESTRU WYBORCÓW.pdf)PISEMNA DEKLARACJA ZAWIERAJĄCA INFORMACJE NIEZBĘDNE DO WPISANIA DO REJESTRU WYBORCÓW.pdf 47 kB2018-03-16 11:03
Pobierz plik (Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.pdf)Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.pdf 78 kB2018-03-16 11:02
Pobierz plik (Zgłoszenie zgonu.docx)Zgłoszenie zgonu.docx 17 kB2018-03-16 11:01
Pobierz plik (Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego.pdf)Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego.pdf 136 kB2018-03-16 11:01
Pobierz plik (Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf)Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf 132 kB2018-03-16 11:01
Pobierz plik (Zgłoszenie wyjazdu za granicę Rzeczypospolitej Polskiej.pdf)Zgłoszenie wyjazdu za granicę Rzeczypospolitej Polskiej.pdf 142 kB2018-03-16 11:01
Pobierz plik (Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.doc)Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.doc 41 kB2018-03-16 11:01
Pobierz plik (Zgłoszenie urodzenia dziecka.docx)Zgłoszenie urodzenia dziecka.docx 19 kB2018-03-16 11:00
Pobierz plik (Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy.pdf)Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy.pdf 139 kB2018-03-16 11:00
Pobierz plik (zgłoszenie pobytu stalego.pdf)zgłoszenie pobytu stalego.pdf 178 kB2018-03-16 11:00
Pobierz plik (Zgloszenie_pobytu_czasowego.pdf)Zgloszenie_pobytu_czasowego.pdf 137 kB2018-03-16 11:00
Pobierz plik (Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkami cywilnymi (ślub konkordatowy).doc)Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkami cywilnymi (ślub konkordatowy).doc 52 kB2018-03-16 11:00
Pobierz plik (Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.doc)Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.doc 62 kB2018-03-16 10:59
Pobierz plik (zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej.docx)zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej.docx 17 kB2018-03-16 10:59
Pobierz plik (zameldowanie na pobyt czasowy obywatela RP.docx)zameldowanie na pobyt czasowy obywatela RP.docx 21 kB2018-03-16 10:59
Pobierz plik (Wniosek-o-zaswiadczenie-o-stanie-cywilnym.pdf)Wniosek-o-zaswiadczenie-o-stanie-cywilnym.pdf 88 kB2018-03-16 10:59
Pobierz plik (Wzór wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilego.doc)Wzór wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilego.doc 32 kB2018-03-16 10:59
Pobierz plik (Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo.docx)Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo.docx 17 kB2018-03-16 10:59
Pobierz plik (Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym.docx)Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym.docx 17 kB2018-03-16 10:58
Pobierz plik (Wydanie zaświadczenia do ślubu wyznaniowego.docx)Wydanie zaświadczenia do ślubu wyznaniowego.docx 21 kB2018-03-16 10:58
Pobierz plik (Wydanie odpisu i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego.doc)Wydanie odpisu i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego.doc 50 kB2018-03-16 10:58
Pobierz plik (Wniosek o zmianę nazwiska osoby pełnoletniej.docx)Wniosek o zmianę nazwiska osoby pełnoletniej.docx 17 kB2018-03-16 10:58
Pobierz plik (Wniosek o zmianę nazwiska osoby małoletniej.docx)Wniosek o zmianę nazwiska osoby małoletniej.docx 17 kB2018-03-16 10:58
Pobierz plik (Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności.doc)Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności.doc 26 kB2018-03-16 10:57
Pobierz plik (Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.docx)Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.docx 13 kB2018-03-16 10:57
Pobierz plik (Wniosek o wpisanie do Rejestru Stanu Cywilnego aktu zgonu sporządzonego za granicą.docx)Wniosek o wpisanie do Rejestru Stanu Cywilnego aktu zgonu sporządzonego za granicą.docx 23 kB2018-03-16 10:57
Pobierz plik (wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego - wzór.doc)wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego - wzór.doc 34 kB2018-03-16 10:55
Pobierz plik (Uzupełnienie aktu stanu cywilnego.doc)Uzupełnienie aktu stanu cywilnego.doc 51 kB2018-03-16 10:55
Pobierz plik (wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego - wzór.doc)wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego - wzór.doc 34 kB2018-03-16 10:55
Pobierz plik (Sprostowanie aktu stanu cywilnego.doc)Sprostowanie aktu stanu cywilnego.doc 51 kB2018-03-16 10:54
Pobierz plik (Przyjęcie oświadczenia od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.doc)Przyjęcie oświadczenia od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.doc 38 kB2018-03-16 10:53
Pobierz plik (Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia (imion) dziecka.docx)Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia (imion) dziecka.docx 17 kB2018-03-16 10:53
Pobierz plik (Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa.docx)Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa.docx 20 kB2018-03-16 10:53
Pobierz plik (Przeniesienie do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego.docx)Przeniesienie do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego.docx 20 kB2018-03-16 10:53
Pobierz plik (Pełnomocnictwo.doc)Pełnomocnictwo.doc 46 kB2018-03-16 10:52
Pobierz plik (Pełnomocnictwo w sprawach transkrypcjii aktu urodzenia dziecka - wzór.docx)Pełnomocnictwo w sprawach transkrypcjii aktu urodzenia dziecka - wzór.docx 16 kB2018-03-16 10:52
Pobierz plik (Pełnomocnictwo - wzór.doc)Pełnomocnictwo - wzór.doc 31 kB2018-03-16 10:52
Pobierz plik (Oświadczenie małżonków o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa.docx)Oświadczenie małżonków o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa.docx 18 kB2018-03-16 10:52
Pobierz plik (Odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego.docx)Odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego.docx 20 kB2018-03-16 10:51
Pobierz plik (Odtworzenie treści krajowego aktu stanu cywilnego, w przypadku zaginięcia lub zniszczenia księgi stanu cywilnego.docx)Odtworzenie treści krajowego aktu stanu cywilnego, w przypadku zaginięcia lub zniszczenia księgi stanu cywilnego.docx 20 kB2018-03-16 10:51
Pobierz plik (Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca art  90 kro.docx)Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca art 90 kro.docx 18 kB2018-03-16 10:51
Pobierz plik (Karta usługi-Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.docx)Karta usługi-Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.docx 18 kB2018-03-16 10:46
Pobierz plik (Karta usług-Zgłoszenie wyjazdu na pobyt stały lub czasowy powyżej 6. miesięcy poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.docx)Karta usług-Zgłoszenie wyjazdu na pobyt stały lub czasowy powyżej 6. miesięcy poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.docx 19 kB2018-03-16 10:44
Pobierz plik (Karta usług-Wpisanie do rejestru wyborców.docx)Karta usług-Wpisanie do rejestru wyborców.docx 18 kB2018-03-16 10:44
Pobierz plik (Karta usług-Wpisanie do rejestru wyborców.doc)Karta usług-Wpisanie do rejestru wyborców.doc 41 kB2018-03-16 10:44
Pobierz plik (Karta usługi-Zgłoszenie wyjazdu na pobyt stały lub czasowy powyżej 6. miesięcy poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.docx)Karta usługi-Zgłoszenie wyjazdu na pobyt stały lub czasowy powyżej 6. miesięcy poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.docx 18 kB2018-03-16 10:44
Pobierz plik (Karta usługi-ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY OBYWATELA RP.docx)Karta usługi-ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY OBYWATELA RP.docx 23 kB2018-03-16 09:46
Pobierz plik (Karta usługi-ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY CUDZOZIEMCÓW.docx)Karta usługi-ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY CUDZOZIEMCÓW.docx 21 kB2018-03-16 09:46
Pobierz plik (Karta usługi-ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY CUDZOZIEMCÓW.docx)Karta usługi-ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY CUDZOZIEMCÓW.docx 21 kB2018-03-16 09:46
Pobierz plik (Karta usługi-Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL.docx)Karta usługi-Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL.docx 19 kB2018-03-16 09:43
Pobierz plik (Karta usługi-Wymeldowanie lub uchylenie czynności zameldowania w drodze decyzji administracyjnej.docx)Karta usługi-Wymeldowanie lub uchylenie czynności zameldowania w drodze decyzji administracyjnej.docx 17 kB2018-03-16 09:42
Pobierz plik (Karta usługi-Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców.doc)Karta usługi-Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców.doc 46 kB2018-03-16 09:40
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.