Ułatwienia dostępu

25 styczeń 2019 11:20

 

Informujemy, że

Lokalne Centrum Kompetencji

czynne jest od poniedziałku do piątku

w godzinach 1200-1600

 

W okresie ferii zimowych świetlica przy

Lokalnym Centrum Kompetencji

zaprasza dzieci i młodzież naszej gminy

od poniedziałku do piątku

w godzinach 800-1600

24 styczeń 2019 20:19

 

 

        Bogdan Jan Pasik urodził się 24 stycznia 1955 roku. Już w 1973 roku  kultywując tradycje rodzinne wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabruzdach. Następnie w roku 1974 został strażakiem zawodowym pracując w szeregach Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie, służbę zakończył w 1991 roku przechodząc na emeryturę w stopniu starszego ogniomistrza. Swoje zamiłowania strażackie przeniósł na grunt swojej rodzimej jednostki - Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabruzdach, w której od chwili wstąpienia nieustannie działał w zarządzie. Umiejętności strażackie Druha Bogdana zauważone i docenione zostały w naszej gminie i w 1995 r. został wybrany Komendantem Gminnym Ochotniczych Straży Pożarnych. Funkcję tą pełnił do dnia śmierci. Podejmując to niełatwe zadanie, postawił sobie za cel zjednoczenie jednostek OSP z całej gminy, aby odnosiły sukcesy nie tylko w walce z pożarami czy na zawodach, ale także na forum obywatelskiego działania, aby czuli się ludziom potrzebni. Bogdan Pasik był nie tylko oddanym strażakiem, ale i społecznikiem. W latach 1998-2019 nieprzerwanie zasiadał w Radzie Gminy Miastków Kościelny, ciesząc się ogromnym zaufaniem wyborców. W 2018 został wybrany na szóstą kadencję. Od początku swej działalności w radzie z wielkim zaangażowaniem uczestniczył w życiu naszej lokalnej społeczności. Z entuzjazmem podejmował nowe wyzwania, które przyczyniały się do rozwoju całej naszej gminy. Słuchał głosu mieszkańców, poważnie traktował zgłaszane problemy. Był człowiekiem zawsze uśmiechniętym, wrażliwym na krzywdę ludzką i życzliwym. Wielokrotnie był odznaczany za zasługi dla pożarnictwa m. in. „Złotym Znakiem Związku”, „Medalem honorowym im. Bolesława Chomicza”.

 

22 styczeń 2019 08:23

21 styczeń 2019 11:23

Zawiadamiam, że w dniu w dniu 24 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 8:00 w  budynku Urzędu Gminy przy ul. Szkolnej 5 w Miastkowie Kościelnym odbędzie się V Sesja Rady Gminy   z następującym porządkiem obrad:

15 styczeń 2019 14:05

 Spektakle Profilaktyczne

W dniu 15 stycznia w PSP w Miastkowie i w PSP Zgórze dla uczniów klas IV-VI oraz VII- VIII  i klasy gimnazjalne aktorzy zaprezentowali spektakl pt."Żyj w trzeźwości człeku", który uświadomił naszym uczniom zagrożenia związane z piciem alkoholu, nikotynizmem, przemocą w szkole i domu. Apelując do odwagi i myślenia o swojej przyszłości przedstawiono losy różnych bohaterów. Sceny przeplatane piosenkami, ukazały historie różnych ludzi.

Uczniowie oglądali spektakl z dużym zainteresowaniem. Muzyka, scenografia, kostiumy, ciekawy ruch sceniczny, oświetlenie dopełniły obraz tego mądrego spotkania z teatrem.

15 styczeń 2019 13:47

ZAWIADOMIENIE

            Wójt Gminy Miastków Kościelny zawiadamia, iż od dnia 01 do 28 lutego 2019 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze w Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym pokój nr 3.

15 styczeń 2019 08:52

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Miastków Kościelny w 2019 roku

Podkategorie

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.