Ułatwienia dostępu

10 styczeń 2019 12:23

Wójt Gminy Miastków Kościelny zawiadamia, że w dniu 10 grudnia 2018 roku, Rada Gminy Miastków Kościelny podjęła uchwałę nr III/7/2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłat

Nowe stawki opłat za gospodarowanie  odpadami komunalnymi obowiązują od 1 stycznia 2019r. i wynoszą:

27 grudzień 2018 09:12

Zawiadamiam, że w dniu w dniu 28 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 13:00 w  budynku Urzędu Gminy przy ul. Szkolnej 5 w Miastkowie Kościelnym odbędzie się IV Sesja Rady Gminy   z następującym porządkiem obrad:

04 grudzień 2018 13:37

 

               Zawiadamiam, ze w dniu w dniu 10 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 8:00 w  budynku Urzędu Gminy przy ul. Szkolnej 5 w Miastkowie Kościelnym odbędzie się III Sesja Rady Gminy   z następującym porządkiem obrad:

04 grudzień 2018 13:22

               Zawiadamiam, ze w dniu w dniu 7 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 16:00 w  budynku Urzędu Gminy przy ul. Szkolnej 5 w Miastkowie Kościelnym odbędzie się II Sesja Rady Gminy   z następującym porządkiem obrad:

23 listopad 2018 13:07

          

             

 

Dotacja na dofinansowanie zadania pn.:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastków Kościelny w roku 2018”

 

 

Gmina Miastków Kościelny 30 sierpnia 2018 r. podpisała

umowę Nr 0113/18/OZ/D i uzyskała dotację w wysokości 15 188,16 zł

 na zadanie polegające na:

„ Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastków Kościelny w roku 2018”.

 

Cel projektu:

W ramach inwestycji został usunięty eternit z 32 posesji

w Gminie Miastków Kościelny.

Przedmiotowe zadanie miało na celu usunięcie około 78,16 Mg wyrobów zawierających azbest w postaci płyt azbestowo – cementowych wykorzystywanych w budownictwie.

Odpady niebezpieczne usunięte były przez specjalistyczną firmę posiadającą stosowne uprawnienia oraz środki techniczne pozwalające na właściwe oraz zgodne z przepisami prawa wykonanie zadania.

 

 

Podkategorie

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.