Ułatwienia dostępu

24 październik 2019 13:50

W związku z opracowywanym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok zamieszczamy projekt programu współpracy i zapraszamy do zgłaszania uwag i propozycji do programu. Na uwagi i propozycje oczekujemy do dnia 18 listopada 2019 r. Proszę skorzystać z formularza konsultacji lub osobiście w Urzędzie Gminy pokój nr 11

01 październik 2019 22:41

24 wrzesień 2019 12:12

10 wrzesień 2019 13:25

Informuję, ze w dniu 12 września 2019 roku (czwartek) o godz. 8:00 w budynku Urzędu Gminy  przy ul. Szkolnej 5 w Miastkowie Kościelnym  odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy zwołana zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t. j.  Dz. U. z 2019r. poz. 506) z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie XIV sesji Rady Gminy.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „ Dostosowanie gminnego przedszkola w Miastkowie Kościelnym do potrzeb dzieci niepełnosprawnych”.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/63/2019 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 sierpnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w miejscowości Brzegi gmina Miastków Kościelny stanowiącej mienie komunalne gminy na okres powyżej 3 lat 

6. Podjęcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Gminy Miastków Kościelny na lata 2019- 2025.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na 2019 rok.

8. Wnioski i oświadczenia radnych .

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie XIV Sesji Rady Gminy Miastków Kościelny.

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Zając

29 sierpień 2019 10:04

Informuję, że na ogłoszony nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie Kościelnym w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

Wójt Gminy
Jerzy Jaroń

26 sierpień 2019 09:35

23 sierpień 2019 12:28

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie informuje, że od dnia 28.08.2019 r. od godziny 800 do dnia 15.12.2019 r. do godziny 1800 zostanie zamknięta dla ruchu droga powiatowa Nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwoła Poduchowna

  • Żelechów - Dudki - Trojanów w miejscowości Oziemkówka.
  • Powodem zamknięcia jest wykonywanie przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwoła Poduchowna
13 sierpień 2019 11:42

             Zawiadamiam, że w dniu w dniu 23 sierpnia 2019 r. (piątek) o godz. 8:00 w  budynku Urzędu Gminy przy ul. Szkolnej 5 w Miastkowie Kościelnym odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy   z następującym porządkiem obrad:

23 lipiec 2019 14:01

Dnia 21 lipca odbyło się 100-lecie nadania sztandaru dla OSP Glinki oraz 103-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Kościele w Miastkowie Kościelnym o godz. 12.00, gdzie ks. Proboszcz Adam Turemka poświęcił nowy sztandar dla jednostki. Po mszy świętej uroczystość była kontynuowana w Glinkach przy świetlicy wiejskiej. 
Na wniosek Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Miastkowie Kościelnym  Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczpospolitej Polskiej nadał Ochotniczej Straży Pożarnej Glinki za 100-letnią działalność „Złoty Znak Związku OSP RP”.

Podkategorie

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.