Ułatwienia dostępu

23 lipiec 2019 08:33

OBWIESZCZENIE

Komisji Okręgowej Nr 23 w Miastkowie Kościelnym

Na podstawie § 14 pkt 3 uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r., oraz uchwały nr 2 Komisji Okręgowej Nr 23 w Miastkowie Kościelnym z dnia 12 lipca 2019 r. zawiadamia się wyborców Okręgu Wyborczego nr 23 o obsadzeniu mandatów na członków Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej bez przeprowadzenia głosowania ustalonego na dzień 28 lipca 2019 roku.

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 23 w Miastkowie Kościelnym podjęła Uchwałę o obsadzeniu mandatów bez przeprowadzenia głosowania, gdyż w terminie do 05.07.2019 roku i dodatkowym terminie do 11.07.2019 roku zarejestrowano dwóch kandydatów, co oznacza, że liczba zgłoszonych i pozytywnie zweryfikowanych kandydatów jest równa liczbie mandatów do obsadzenia.

W dwumandatowym Okręgu Wyborczym nr 23 w Miastkowie Kościelnym członkami Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Garwolińskiego zostali:

  1. Kosiorek Anna, lat 33, Zwola
  2. Kosiorek Przemysław, lat 37, Zwola

Przewodniczący

Komisji Okręgowej

/-/Sławomir Rusak

10 lipiec 2019 08:27

OBWIESZCZENIE

  

Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 23

w Miastkowie Kościelnym

z dnia 08 lipca 2019 r.

            Na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy o izbach rolniczych i § 14.1 Uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych, Okręgowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości osób uprawnionych, że w okręgu wyborczym nie została zgłoszona liczba kandydatów odpowiadająca co najmniej liczbie mandatów do obsadzenia w wyborach do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej, zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 roku. W związku z tym komisja wzywa członków izby rolniczej do zgłoszenia dodatkowych kandydatów i przedłuża termin zgłoszenia i rejestracji kandydatów do 11 lipca 2019 roku.

 

Kandydaci, bądź upoważnione osoby, mogą składać komplet dokumentów zgłoszeniowych do Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 23 w Miastkowie Kościelnym, mieszczącej się w Urzędzie Gminy Miastków Kościelny, w godzinach : 8:00 do 15:00

 

 

 

           Przewodniczący

Okręgowej Komisji Wyborczej

 

                                                                   (-) Sławomir Rusak

08 lipiec 2019 08:25

      Informuję, ze w dniu 9 lipca 2019 roku (wtorek)  o godz. 8:00 w budynku Urzędu Gminy  przy ul. Szkolnej 5 w Miastkowie Kościelnym  odbędzie się XII Sesja Rady Gminy zwołana zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t. j.  Dz. U. z 2019r. poz. 506) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XII sesji Rady Gminy.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na 2019 rok.

5. Wnioski i oświadczenia radnych .

6. Sprawy różne.

7.Zamknięcie XII sesji Rady Gminy

01 lipiec 2019 10:42

Dnia 30 czerwca 2019r odbyły się XIV Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP z terenu Gminy Miastków Kościelny na boisku sportowym w Miastkowie Kościelnym o godz. 13:00.

Zawody rozegrane zostały w konkurencjach:

01 lipiec 2019 10:20

23 czerwca 2019 r. odbyła się ceremonia zmiany imienia patrona Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie Kościelnym. Uroczystość szkolna poprzedzona została Mszą świętą w świątyni parafialnej w Miastkowie Kościelnym, podczas której proboszcz parafii ksiądz kanonik Adam Turemka poświęcił sztandar szkoły. Po zakończeniu nabożeństwa  uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni goście w uroczystym pochodzie na czele ze sztandarem udali się na teren szkoły. Uczestnikom przemarszu towarzyszyła Młodzieżowa Orkiestra Dęta.

24 czerwiec 2019 13:58
Informujemy, iż od 1 lipca 2019 r. rusza nabór wniosków na świadczenie wychowawcze z programu "Rodzina 500+" według nowych zasad w postaci elektronicznej, zaś od 1 sierpnia w wersji papierowej.
W związku z tym, w dniu 25.06.2019 r. o godz. 9:30 przed budynkiem Urzędu Gminy odbędzie się spotkanie informacyjne z pracownikiem Delegatury w Siedlcach Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców
19 czerwiec 2019 08:46

Uprzejmie informuję, że Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą nr 2/2019 z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych zarządziła wybory do izb rolniczych, w tym Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Dzień wyborów został wyznaczony na niedzielę 28 lipca 2019 roku.

10 czerwiec 2019 13:21

             Zawiadamiam, że w dniu w dniu 19 czerwca  2019 r. (środa) o godz. 13:00 w  budynku Urzędu Gminy przy ul. Szkolnej 5 w Miastkowie Kościelnym odbędzie się XI Sesja Rady Gminy  z następującym porządkiem obrad:

Podkategorie

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.