IZP 271.18.2012 Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2012/2013

19 październik 2012 00:00

 

 

 

IZP 271.18.2012 Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2012/2013

Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2012/2013. Zamawiający wymaga od Wykonawcy bieżącego utrzymania przejezdności dróg gminnych dla transportu drogowego w okresie zimowym. Wskazanie lokalizacji odśnieżania dróg będzie odbywać się sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego, w okresie obowiązywania umowy. Przy wykonywaniu odśnieżania dróg Wykonawca jest zobowiązany do korzystania z pługu, który ma zamontowaną gumową nakładkę zapobiegającą niszczeniu dróg. Wykonawca musi stosować się do wszystkich przepisów z zakresu ochrony środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ruchu. Wykonawca zobowiązuje się do 24 - godzinnej dyspozycyjności w stosunku do Zamawiającego w zakresie przyjęcia zgłoszenia usług objętych umową. Wykonanie danej usługi musi zostać potwierdzone przez sołtysa lub uprawnionego pracownika Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym.

 


TREŚĆ OGŁOSZENIA    ZAPYTANIA     ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA     WYBÓR OFERTY

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.