IZP.271.13.2012 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

13 wrzesień 2012 00:00

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami).

 

Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.), informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia:. Modernizacja nawierzchni drogi gminnej do gruntów rolnych we wsi Zwola.

 

Komisja Przetargowa wybrała ofertę firmy:

Usługi Budowlane

Łukasz Orowiecki

z/s Przykory 34

08-420 Miastków Kościelny

 Cena oferty:

-  brutto: 45 888,35 zł.

 

Komisja Przetargowa wybrała ofertę firmy Usługi Budowlane Łukasz Orowiecki z/s Przykory 34, 08-420 Miastków Kościelny, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą, spośród ofert złożonych i nie podlegających odrzuceniu.

 

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena - 100 pkt.

Łączna suma punktów - 100

 

W postępowaniu przetargowym na wykonanie w/w zadania, ofertę złożyły poniższe firmy:

 

1. F.H.U. KOP-TRANS

Zbigniew Płatek

Unin 101, 08-400 Garwolin

Cena oferty:

-  brutto: 69 110,65 zł. 

 

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena – 66,40 pkt.

Łączna suma punktów – 66,40.

 

2. Transport Ciężarowy

Roboty Ziemne

Krzysztof Wielgosz

ul. Studzińskiego 1a

08-400 Garwolin

Cena oferty:

- brutto: 93 967,57 zł. 

 

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena – 48,83 pkt.

Łączna suma punktów – 48,83.

 

3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROMOS” Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 45

08-410 Wola Rębkowska

 Cena oferty:

-  brutto: 132 352,92 zł. 

  

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena –34,67 pkt.

Łączna suma punktów – 34,67.

 

4. Komisja Przetargowa nie oceniała oferty firmy:

WOD-KAN-BRUK Sp.z o.o.

Łomnica 39

08-430 Żelechów

 

Oferent złożył ofertę nie podpisaną. Brak podpisu pod ofertą jest brakiem nieusuwalnym i obliguje do odrzucenia oferty w związku z art. 89 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

 Prawo zamówień publicznych (Jednolity tekst: Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 78 Kodeksu cywilnego.

W związku z powyższym Zamawiający odrzuca złożoną ofertę.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Jednolity tekst: Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759).

 

Wójt Gminy Miastków Kościelny

Jerzy Jaroń

 

Do wiadomości:

  1. Wszyscy uczestnicy postępowania
  2. a/a

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.