IZP. 271.1.1.2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

17 styczeń 2012 00:00
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


        Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 PZP (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),
informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia:
       „Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w palcówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastków Kościelny związanych z realizacją projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Treść zawiadomienia.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.