IZP. 271.1.2.2012 Przetarg nieograniczony

09 styczeń 2012 00:00

 

 

IZP.271.1.2.2012

Dostawa pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastków Kościelny związanych z realizacją projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”Treść OGŁOSZENIA
SIWZ
Załącznik do SIWZ

  

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.