Ułatwienia dostępu

Dowożenie uczniów z terenu Gminy Miastków Kościelny autokarem do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Miastkowie Kościelnym w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012.

Miastków Kościelny, dnia 16.11.2010 roku

IZP. 3410/7/2010

 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. z późn. zm.),
informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia:
Dowożenie uczniów z terenu Gminy Miastków Kościelny autokarem do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Miastkowie Kościelnym w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012 - wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

Usługi Transportowe

Janusz Wołoszka

ul. M. Konopnickiej 16

08-420 Miastków Kościelny

Komisja Przetargowa wybrała ofertę firmy Usługi Transportowe Janusz Wołoszka z/s ul. M. Konopnickiej 16, 08-420 Miastków Kościelny,  ponieważ była najkorzystniejszą ofertą, spośród ofert  nie podlegających odrzuceniu.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą wg kryterium oceny ofert.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Wybrany oferent obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym
w sprawie podpisania umowy.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego,
z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie wcześniej niż 29.11.2010 roku.

 W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferta

Liczba punktów

w kryterium cena

1

Przewóz Osób „SYLBUS”
Sylwester Biernacki

Ul. Długa 86

08-430 Żelechów

Oferta firmy spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

97,30

2

Usługi Transportowe

Janusz Wołoszka

Ul. M. Konopnickiej 16

08-420 Miastków Kościelny

Oferta firmy spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryterium oceny ofert – cena 100%.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

Do wiadomości:

 

1. Wszyscy uczestnicy

postępowania

  1. a/a


Wójt Gminy

Jadwiga Wojda

 

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.