IZP. 3410/1/2009 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

13 marzec 2009 07:51

Rozbudowa Świetlicy Wiejskiej w Zasiadałach

Miastków Kościelny, dnia 2009-04-21

IZP. 3410/1/2009 


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


1. Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. ) informuje,
że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: „ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZASIADAŁACH” wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma: REM-DOM Usługi Budowlane
Jerzy Przygodzki
08-530 Dęblin
Oś. Wiślana 7/1

Wybrano ofertę najkorzystniejszą wg kryterium oceny ofert. 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

  Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym
w sprawie podpisania umowy. Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 pzp, i postanowieniami SIWZ.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy 

 Adres wykonawcy

Liczba punktów
w kryterium cena

1

F.U.H. Jerzy Gajownik  21-470 Krzywda
ul. Prosta 3

88,48

2

DOM S.C. K. Bąk, C. Pytlarczyk 08-400 Garwolin
Sulbiny ul. Wspólna 2 

86

3

Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych
BLACHARSTWO MONTAŻOWE
08-504 Ułęż, Sarny 28A

88,41

4

REM-DOM Usługi Budowlane
Jerzy Przygodzki
08-530 Dęblin
Oś. Wiślana 7/1

100

5

Firma PATRAS 08-300 Sokołów Podlaski
ul. Wolności 21

78

6

Zakład Budowlany
MEGA-BUD
08-400 Garwolin
ul. Radosna 65

98

7

BUDRAMAT 08-400 Garwolin
ul. Sikorskiego 76

84

 

Kryterium oceny ofert – cena 100%

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy. 

  Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

Wójt Gminy
Jadwiga Wojda


Do wiadomości:

1. Wszyscy uczestnicy postępowania
2. a/a

 

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.