I.271.8.2016 Zakup samochodu pożarniczego przez Gminę Miastków Kościelny z przeznaczeniem dla OSP Zwola.

21 październik 2016 11:55

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych tekst jedn. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

 

                  TREŚĆ OGŁOSZENIA
ZAPYTANIA
WYBÓR OFERTY
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4)  ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz.2164 ze zm.),  o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy, zawarto umowę o następującej treści:zawarto umowę o następującej treści:

Umowa

 


Odpowiedzi na pytania

SIWZ

Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 2 Istotne postanowienia umowy
Załącznik Nr 3 Oświadczenie w sprawie wykluczenia
Załącznik Nr 4 Oświadczenie w sprawie warunków
Załącznik Nr 5 Oferta
Załącznik Nr 5 Szczegółowy opis parametrów techniczno-użytkowych

 

 

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.