I.271.7.2016 Zajęcia dodatkowe organizowane poza szkołą – wyjazdy edukacyjne – dla uczniów szkół Gminy Miastków Kościelny

05 październik 2016 14:53

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych tekst jedn. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

na:

Zajęcia dodatkowe organizowane poza szkołą – wyjazdy edukacyjne – dla uczniów szkół Gminy Miastków Kościelny

TREŚĆ OGŁOSZENIA      ZAPYTANIA         WYBÓR OFERTY      OGŁOSZENIE O UDZELENIU ZAMÓWIENIA

Zbiorcze zestawienie ofert

SIWZ

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.