I.272.2.69.2016 Studia podyplomowe

29 wrzesień 2016 11:46

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

na przeprowadzenie

Studiów podyplomowych

 

w ramach projektu pn. „Uczymy się z sukcesem!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”,

Działania 10.1. „Edukacja ogólna i przedszkolna”,

Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

na lata 2014-2020

 


TREŚĆ OGŁOSZENIA
      ZAPYTANIA         WYBÓR OFERTY      OGŁOSZENIE O UDZELENIU ZAMÓWIENIA 

 


Załącznik Nr 1 Oferta


Załącznik Nr 2 Oświadczenie Wykonawcy


Załącznik Nr 3 Istotne postanowienia umowy

 

 

 

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.