I.271.3.2016 Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zabruzdach w Gminie Miastków Kościelny

01 wrzesień 2016 14:06

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
 w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy
 z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych tekst jedn.
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

na

"Termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Zabruzdach w Gminie Miastków Kościelny"

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA      ZAPYTANIA         WYBÓR OFERTY      OGŁOSZENIE O UDZELENIU ZAMÓWIENIA 

ZMIANA TERMINU WYKONANIA

 

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

 

SIWZ 

Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 Przedmiar

Załącznik Nr 3 Istotne postanowienia umowy

Załącznik Nr 4 Oświadczenie w sprawie wykluczenia

Załącznik Nr 5 Oświadczenie w sprawie warunków

Załącznik Nr 6 Oferta

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.