18 marzec 2022 13:01

18 marzec 2022 12:56

Spotkanie informacyjne dotyczące programu

Czyste Powietrze

 

W związku z utworzeniem gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” Wójt Gminy Miastków Kościelny zaprasza wszystkich chętnych mieszkańców na spotkanie informacyjne dotyczące wniosku o dotację.

Spotkanie odbędzie się 23.03.2022 r. (ŚRODA) o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym.

 

Na spotkaniu będzie można dowiedzieć się m.in. :

- kto może być wnioskodawcą,

- na co można uzyskać dofinansowanie,

- jak i gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie,

- jakie są wymagane dokumenty

 

Wójt Gminy

Jerzy Jaroń

07 marzec 2022 08:10

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Miastków Kościelny!

17 marca 2022r. o godz. 1000 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Leona Wyczółkowskiego w Miastkowie Kościelnym odbędzie się Gminny Konkurs Ortograficzny „Ortograficzna wiosna 2022”, na który zapraszamy młodzież oraz dorosłych mieszkańców gminy Miastków Kościelny.

23 luty 2022 12:14

Szanowni Państwo,

            w związku ze zwiększeniem wartości projektu pt. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego przekazuję zaktualizowane wzory informacji do zamieszczenia na stronie internetowej Partnera oraz aktualny wzór plakatu informacyjnego.

            Informuję, że zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy nr B/UMWM-UF/UM/ES/214/2020 zawartej 23 lipca 2020 r. oraz aneksem zawartym 3 listopada 2021 r., a także Rozporządzeniem Rady Ministrów z 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych - Partner zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków informacyjno-promocyjnych. Wersje edytowalne załączników przesłano na adres poczty elektronicznej Państwa Urzędu.

 

Beneficjent: Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Partner: Gmina Miastków Kościelny
 realizują
projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania w 472 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.

Dofinansowanie projektu z UE: 45 499 838, 76 PLN

Wartość projektu (ogółem): 70 624 291, 63 PLN

 

21 luty 2022 13:37

Szanowni Państwo,
Na podstawie art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny.

link do artykułu

http://www.gops.miastkowkoscielny.pl/aktualnosci/101-konsultacje-spoleczne-gminny-program-wspierania-rodzinny

17 luty 2022 10:40

Przewodniczący Rady Gminy Miastków Kościelny zawiadamia, że w dniu 25 lutego 2022 r. (piątek) o godz. 8.00 w budynku należącym do Gminy Miastków Kościelny (ul. Szkolna 5, 08-420 Miastków Kościelny) odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy Miastków Kościelny, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XLIV Sesji Rady Gminy,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy,

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym,

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Miastków Kościelny za 2021 r.,

7. Informacja o zobowiązaniach pieniężnych wsi za 2021 r.,

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastków Kościelny na rok 2022,

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w WPF Gminy Miastków Kościelny na lata 2022-2030,

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastków Kościelny na rok 2022,

11. Wnioski i oświadczenia radnych,

12. Sprawy różne,

13. Zamknięcie XLIV Sesji Rady Gminy.

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.