25 październik 2018 11:39

               Zawiadamiam, ze w dniu w dniu 26 października 2018 r. (piątek) o godz. 16:30 w  budynku Urzędu Gminy przy ul. Szkolnej 5 w Miastkowie Kościelnym odbędzie się XLV Sesja Rady Gminy   z następującym porządkiem obrad:

10 październik 2018 12:48

Beneficjent - Gmina Miastków Kościelny

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy”

Działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”

Poddziałania 8.3.1 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu wynosi: 713.808,00 zł, w tym:

wkład Unii Europejskiej: 571.046,40 zł

wkład własny: 142.761,60 zł

Okres realizacji projektu: 01.07.2018 r. - 31.12.2020 r.

 

Głównym celem projektu jest powrót do aktywności zawodowej 24 mieszkańców (23K/1M) gminy Miastków Kościelny poprzez utworzenie i funkcjonowanie 16 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Publicznym Żłobku w Miastkowie Kościelnym.

Zadania w ramach projektu to:

-Adaptacja pomieszczeń do pełnienia funkcji żłobka dla 16 dzieci w ramach tworzenia i funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Realizacja obejmować będzie wykonanie nowych ścianek działowych wraz z tynkami, stolarkę: drzwi, okna, obudowę grzejników i witryny. Wykonanie nowych posadzek, instalacji wod-kan., c.o., instalacji elektrycznej oraz robót wykończeniowych.

-Zakup wyposażenia do dwóch sal zabaw, dwóch szatni oraz kuchni w ramach tworzenia i funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

-Bieżące funkcjonowanie (koszty personelu), zatrudnienie 4 opiekunów w żłobku w ramach tworzenia i funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

10 październik 2018 12:48

Beneficjent - Gmina Miastków Kościelny

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy”

Działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”

Poddziałania 8.3.1 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu wynosi: 713.808,00 zł, w tym:

wkład Unii Europejskiej: 571.046,40 zł

wkład własny: 142.761,60 zł

Okres realizacji projektu: 01.07.2018 r. - 31.12.2020 r.

 

Głównym celem projektu jest powrót do aktywności zawodowej 24 mieszkańców (23K/1M) gminy Miastków Kościelny poprzez utworzenie i funkcjonowanie 16 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Publicznym Żłobku w Miastkowie Kościelnym.

Zadania w ramach projektu to:

 1. Adaptacja pomieszczeń do pełnienia funkcji żłobka dla 16 dzieci w ramach tworzenia i funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Realizacja obejmować będzie wykonanie nowych ścianek działowych wraz z tynkami, stolarkę: drzwi, okna, obudowę grzejników i witryny. Wykonanie nowych posadzek, instalacji wod-kan., c.o., instalacji elektrycznej oraz robót wykończeniowych.
 2. Zakup wyposażenia do dwóch sal zabaw, dwóch szatni oraz kuchni w ramach tworzenia i funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.
 3. Bieżące funkcjonowanie (koszty personelu), zatrudnienie 4 opiekunów w żłobku w ramach tworzenia i funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.
10 październik 2018 07:57

Pismo Samorządowe Wspólnota opublikowało ranking wydatkowania środków unijnych. Wysoko znalazł się powiat garwoliński. Najlepiej z gmin wypadł Miastków Kościelny.

– Po zeszłorocznej zapaści wielkość pozyskiwanych przez budżety samorządowe dotacji z funduszy Unii Europejskiej w 2017 roku nareszcie wzrosła. Warto zauważyć, że nastąpiło to dopiero w czwartym roku bieżącej 7-letniej perspektywy finansowej. Co więcej, wzrost ten, mimo że bardzo wyraźny w porównaniu z rokiem 2016, oznaczał poziom dotacji w dalszym ciągu niższy niż w którymkolwiek z lat w okresie 2010–2015. Pamiętając o tym, że budżet na lata 2014–2020 jest dla polskich samorządów najhojniejszy w całym dotychczasowym okresie naszego członkostwa w Unii Europejskiej, do wykorzystania tych środków pozostało niewiele czasu – komentuje prof. Paweł Swianiewicz, współautor rankingu.

27 wrzesień 2018 11:21

Informujemy, że losowanie do obwodowych komisji wyborczych
odbędzie się o godz 13.00 w Urzędzie Gminy pok nr 2

25 wrzesień 2018 08:06

Zawiadamiam, ze w dniu w dniu 28 września 2018 r. (piątek) o godz. 8:00 w budynku Urzędu Gminy przy ul. Szkolnej 5 w Miastkowie Kościelnym odbędzie się XLIII Sesja Rady Gminy   z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XLIII sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na 2018 rok.
 5. Informacja z wykonania budżetu gminy Miastków Kościelny za I półrocze 2018 roku.
 6. Informacja z wykonania z powiązań pieniężnych wsi za I półrocze 2018 roku.
 7. Informacja z realizacji inwestycji zaplanowanych na 2018r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Gminy Miastków kościelny.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019r.
 10. Informacja Wójta z działalności miedzy sesjami.
 11. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 13. Sprawy różne
 14. Zamknięcie XLIII sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Zając

 

14 wrzesień 2018 11:53

Inspektor ochrony danych: Magdalena Lenart

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.