22 styczeń 2019 08:23

21 styczeń 2019 11:23

Zawiadamiam, że w dniu w dniu 24 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 8:00 w  budynku Urzędu Gminy przy ul. Szkolnej 5 w Miastkowie Kościelnym odbędzie się V Sesja Rady Gminy   z następującym porządkiem obrad:

15 styczeń 2019 14:05

 Spektakle Profilaktyczne

W dniu 15 stycznia w PSP w Miastkowie i w PSP Zgórze dla uczniów klas IV-VI oraz VII- VIII  i klasy gimnazjalne aktorzy zaprezentowali spektakl pt."Żyj w trzeźwości człeku", który uświadomił naszym uczniom zagrożenia związane z piciem alkoholu, nikotynizmem, przemocą w szkole i domu. Apelując do odwagi i myślenia o swojej przyszłości przedstawiono losy różnych bohaterów. Sceny przeplatane piosenkami, ukazały historie różnych ludzi.

Uczniowie oglądali spektakl z dużym zainteresowaniem. Muzyka, scenografia, kostiumy, ciekawy ruch sceniczny, oświetlenie dopełniły obraz tego mądrego spotkania z teatrem.

15 styczeń 2019 13:47

ZAWIADOMIENIE

            Wójt Gminy Miastków Kościelny zawiadamia, iż od dnia 01 do 28 lutego 2019 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze w Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym pokój nr 3.

15 styczeń 2019 08:52

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Miastków Kościelny w 2019 roku

10 styczeń 2019 12:23

Wójt Gminy Miastków Kościelny zawiadamia, że w dniu 10 grudnia 2018 roku, Rada Gminy Miastków Kościelny podjęła uchwałę nr III/7/2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłat

Nowe stawki opłat za gospodarowanie  odpadami komunalnymi obowiązują od 1 stycznia 2019r. i wynoszą:

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.