Zaproszenie na IX sesję Rady Gminy

24 kwiecień 2019 13:18

Zawiadamiam, że w dniu w dniu 29 kwiecień  2019 r. (poniedziałek) o godz. 8:00 w  budynku Urzędu Gminy przy ul. Szkolnej 5 w Miastkowie Kościelnym odbędzie się IX Sesja Rady Gminy   z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie IX sesji Rady Gminy.

2. Złożenie ślubowania przez radną wybraną w wyborach uzupełniających.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z VII i VIII sesji Rady Gminy.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

7. Informacja z działalności GOPS za 2018 rok.

8. Informacja z dzielności OSP za 2018 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym i zmiany aktu założycielskiego tego przedszkola.

10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Stołówki Gminne w Miastkowie Kościelnym i nadanie statutu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

12. Wnioski i oświadczenia radnych.

13. Sprawy różne

14. Zamknięcie IX sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Zając

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.