Zaproszenie na V sesję Rady Gminy

21 styczeń 2019 11:23

Zawiadamiam, że w dniu w dniu 24 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 8:00 w  budynku Urzędu Gminy przy ul. Szkolnej 5 w Miastkowie Kościelnym odbędzie się V Sesja Rady Gminy   z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie V sesji Rady Gminy.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Miastkowa Kościelny na 2019 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Miastków Kościelny na lata 2019r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Miastków  Kościelny.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym wydzierżawiającym na czas nieokreślony.

10. Podjęcie uchwały sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie przetargowym nieruchomości położonej  w miejscowości  Miastków Kościelny stanowiącej mienie komunalne gminy na okres powyżej 3 lat.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Miastków Kościelny.

13. Wnioski i oświadczenia radnych.

14. Sprawy różne

15. Zamknięcie V sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Zając

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.