Zaproszenie na III sesję

04 grudzień 2018 13:37

 

               Zawiadamiam, ze w dniu w dniu 10 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 8:00 w  budynku Urzędu Gminy przy ul. Szkolnej 5 w Miastkowie Kościelnym odbędzie się III Sesja Rady Gminy   z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie III sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi  i stawki tej opłaty.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian WPF Gminy Miastków Kościelny na lata 2018-2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie WPF Gminy Miastków Kościelny na lata 2019-2024
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości diet dla radnych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmian statutów  jednostek pomocniczych Gminy Miastków Kościelny.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej  o nazwie  Publiczny Żłobek w Miastkowie Kościelnym  i nadanie jej statutu.             
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości  na terenie gminy Miastków Kościelny.
 15. Wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie III sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Zając

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.