Zwrot podatku akcyzowego

18 lipiec 2018 10:58

Z W R O T P O D A T K U A K C Y Z O W E G O

W 2018 R O K U

 

W 2018 roku rolnicy ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej , składają wnioski do wójta w dwóch terminach tj.:

 

Od 01 sierpnia 2018r do 31 sierpnia 2018r. wraz z fakturami VAT(lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolniczej w okresie od :  

01 lutego 2018r. do 31 lipca 2018roku.

 

Od 01 sierpnia 2018r do 31 sierpnia 2018r wraz z fakturami VAT ( lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od : 01 lutego 2018r do 31 lipca 2018r.

 

Stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2018 roku wynosi 1,00zł za 1 litr oleju ( zwrot na 1 ha użytków rolnych wynosi 86 litrów x 1,00zł = 86,00 zł.).

 

We wniosku składanym o zwrot podatku akcyzowego obowiązkowo należy wpisać numer konta bankowego rolnika i numery wszystkich składanych faktur.

 

Wnioski składamy w pokoju nr 7

Druk do pobrania

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.