Sesja Rady Gminy

10 listopad 2021 11:37

Przewodniczący Rady Gminy Miastków Kościelny zawiadamia, że w dniu 19 listopada 2021 r. (piątek) o godz. 15.00 w budynku należącym do Gminy Miastków Kościelny (ul. Szkolna 5, 08-420 Miastków Kościelny) odbędzie się XL Sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XL Sesji Rady Gminy,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy,

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym,

6. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Miastków Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022,

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych,

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Miastków Kościelny na 2022 rok,

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Miastków Kościelny na 2022 rok,

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok obowiązujących na terenie Gminy Miastków Kościelny,

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF Gminy Miastków Kościelny na lata 2021-2028,

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastków Kościelny na rok 2021,

14. Wnioski i oświadczenia radnych,

15. Sprawy różne,

16. Zamknięcie XL Sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Zając

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.