28 czerwiec 2022 11:08

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw – CEEB

Wójt Gminy Miastków Kościelny przypomina, że do 30 czerwca 2022 r., każdy właściciel bądź zarządca budynku zobowiązany jest do złożenia deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Deklaracja dotyczy źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Deklarację można złożyć:

  • w formie elektronicznej– https://ceeb.gov.pl/
  • w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem bądź złożyć osobiście w urzędzie.

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.

Za brak złożenia deklaracji będzie grozić kara grzywny w wysokości od 500 zł do 5 000 zł, która będzie wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo w materiałach informacyjnych na stronie internetowej: 

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

 

 

Formularz A - budynki mieszkalne

Formularz B - budynki niemieszkalne

20 czerwiec 2022 10:37

Przewodniczący Rady Gminy Miastków Kościelny zawiadamia, że w dniu 24 czerwca 2022 r. (piątek) o godz. 15.00 w budynku należącym do Gminy Miastków Kościelny (ul. Szkolna 5, 08-420 Miastków Kościelny) odbędzie się XLIX Sesja Rady Gminy Miastków Kościelny z następującym porządkiem obrad:

17 czerwiec 2022 09:34

Wyjątkowe pary z gminy Miastków Kościelny świętowały złote, szmaragdowe i diamentowe gody. Z tej okazji prezydent RP przyznał 10 małżeństwom medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, które w jego imieniu wręczał wójt Jerzy Jaroń.

17 czerwiec 2022 09:31
17 czerwiec 2022 09:29

W dniu 20 maja 2022 r. odbyła się sesja absolutoryjna. Jako pierwszy Wójt w powiecie absolutorium otrzymał Pan Jerzy Jaroń – Wójt Gminy Miastków Kościelny. Jednogłośna decyzja radnych akceptująca działalność Wójta w roku 2021 była wyrazem poparcia dla polityki władz gminy w realizacji najważniejszych przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców. W imieniu pracowników urzędu gminy oraz radnych reprezentujących mieszkańców włodarz otrzymał podziękowanie za efektywną pracę na rzecz lokalnej społeczności. Wójt Gminy Jerzy Jaroń podziękował za dotychczasową współpracę radnym, Przewodniczącemu Rady oraz pracownikom urzędu podkreślając, że tylko wspólna praca może przynieść pożądane efekty. W uroczystej sesji oprócz mieszkańców byli również obecni: Poseł na Sejm RP Grzegorz Woźniak, dyrektorzy placówek oświatowych, kierownicy podległych jednostek.

 

Galeria zdjęć

 

14 czerwiec 2022 09:31

Zapraszamy do badania. 

 
Ankieta dotyczy oceny funkcjonowania LGD i będzie wykorzystana  do przygotowania ewaluacji końcowej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023.
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.