Zaproszenie na XXXIX sesję Rady Gminy

19 październik 2021 13:47

Przewodniczący Rady Gminy Miastków Kościelny zawiadamia, że w dniu 25 października 2021 r. (poniedziałek) o godz. 8.00 w budynku należącym do Gminy Miastków Kościelny (ul. Szkolna 5, 08-420 Miastków Kościelny) odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XXXIX Sesji Rady Gminy,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy,

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym,

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021,

7. Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych za 2020 r.,

8. Podjęcie uchwały ws. wyrażenia zgody na najem w trybie przetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Miastków Kościelny stanowiącej mienie komunalne gminy na okres powyżej 3 lat,

9. Podjęcie uchwały ws. uchylenia uchwały nr XXXVIII/196/2021 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 30 września 2021 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miastków Kościelny i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,

10. Podjęcie uchwały ws. obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Miastków Kościelny na 2022 rok,

11. Podjęcie uchwały ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Miastków Kościelny na 2022 rok,

12. Podjęcie uchwały ws. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok obowiązujących na terenie Gminy Miastków Kościelny,

13. Podjęcie uchwały ws. zmian w WPF Gminy Miastków Kościelny na lata 2021-2028,

14. Podjęcie uchwały ws. zmian w budżecie Gminy Miastków Kościelny na rok 2021,

15. Wnioski i oświadczenia radnych,

16. Sprawy różne,

17. Zamknięcie XXXIX Sesji Rady Gminy.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.