Ułatwienia dostępu

18 lipiec 2022 12:45

Przewodniczący Rady Gminy Miastków Kościelny zawiadamia, że w dniu 21 lipca 2022 r. (czwartek) o godz. 7.30 w budynku należącym do Gminy Miastków Kościelny (ul. Szkolna 5, 08-420 Miastków Kościelny) odbędzie się L Sesja Rady Gminy Miastków Kościelny, zwołana na wniosek Wójta Gminy Miastków Kościelny, w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie L sesji Rady Gminy,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji,

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miastków Kościelny w roku szkolnym 2022/2023,

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF Gminy Miastków Kościelny na lata 2021-2028,

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastków Kościelny na rok 2022,

8. Wnioski i oświadczenia radnych,

9. Sprawy różne,

10. Zamknięcie L sesji Rady Gminy.

15 lipiec 2022 23:28

Serdecznie zapraszamy!

13 lipiec 2022 11:35

07 lipiec 2022 09:32

05 lipiec 2022 10:28

W zawodach wzięło udział 10 jednostek OSP oraz 5 drużyn MDP (młodzieżowych) - (OSP Zwola – 2 drużyny, OSP Stary Miastków – 2 drużyny,  OSP Zasiadały-1 drużyna).

Gościliśmy na zawodach P. Grzegorza Woźniak – Posła na Sejm RP oraz Druha Waldemara Sabaka – Prezesa ZOP ZOSP RP w Garwolinie.

Drużyny młodzieżowe wykonywały zadania pod opieką starszych kolegów ze swoich jednostek. Nie prowadzona była klasyfikacja. Wszyscy członkowie MDP otrzymali okolicznościowe medale.

Zawody odbyły się w bardzo dobrej atmosferze, nie było żadnych wypadków, protestów.

04 lipiec 2022 10:43

Weź udział w II ogólnopolskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”!

W imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który jest Organizatorem konkursu, zapraszamy do udziału w II ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”. Nagraj i prześlij swój film do Organizatora konkursu. Pokaż, jak zmienia się polska wieś.

Jak się zgłosić?

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.