Ułatwienia dostępu

15 styczeń 2023 18:22

Podwójny sukces w "TOP REGIONU 2022"

 

Szczegóły w aktualnościach: 

Sukces w plebiscycie TOP REGIONU 2022 - Gmina Miastków Kościelny - Urząd (miastkowkoscielny.pl)

28 grudzień 2022 12:09

Przewodniczący Rady Gminy Miastków Kościelny zawiadamia, że w dniu 29 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 14.00 w budynku należącym do Gminy Miastków Kościelny (ul. Szkolna 5, 08-420 Miastków Kościelny) odbędzie się LVII Sesja Rady Gminy Miastków Kościelny, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie LVII Sesji Rady Gminy,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Przyjęcie protokołu z LVI Sesji Rady Gminy,

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym,

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023,

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Miastków Kościelny na rok 2023,

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Miastków Kościelny na 2023 rok,

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLV/244/2022 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Miastków Kościelny oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie,

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/94/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli,

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF Gminy Miastków Kościelny na lata 2022-2030,

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastków Kościelny na rok 2022,

13. Podjęcie uchwały w sprawie WPF Gminy Miastków Kościelny na lata 2023-2031,

14. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Miastków Kościelny na rok 2023,

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastków Kościelny na rok 2023,

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF Gminy Miastków Kościelny na lata 2023-2031,

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2022 roku,

18. Wnioski i oświadczenia radnych,

19. Sprawy różne,

20. Zamknięcie LVII Sesji Rady Gminy

07 grudzień 2022 12:14

17 listopad 2022 14:03

Przewodniczący Rady Gminy Miastków Kościelny zawiadamia, że w dniu 30 listopada 2022 r. (środa) o godz. 8.00 w budynku należącym do Gminy Miastków Kościelny (ul. Szkolna 5, 08-420 Miastków Kościelny) odbędzie się LVI Sesja Rady Gminy Miastków Kościelny, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie LVI Sesji Rady Gminy,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Przyjęcie protokołu z LV Sesji Rady Gminy,

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym,

6. Informacja z działalności klubów sportowych na terenie gminy i ocena wyników sportowych,

7. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy gminy Miastków Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023,

8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Miastków Kościelny na 2023 rok,

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Miastków Kościelny na 2023 rok,

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok obowiązujących na terenie Gminy Miastków Kościelny,

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF Gminy Miastków Kościelny na lata 2022-2030,

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastków Kościelny na rok 2022,

13. Wnioski i oświadczenia radnych,

14. Sprawy różne,

15. Zamknięcie LVI Sesji Rady Gminy.

15 listopad 2022 11:56

Przewodniczący Rady Gminy Miastków Kościelny zawiadamia, że w dniu 18 listopada 2022 r. (piątek) o godz. 8.00 w budynku należącym do Gminy Miastków Kościelny (ul. Szkolna 5, 08-420 Miastków Kościelny) odbędzie się LV Sesja Rady Gminy Miastków Kościelny, zwołana na wniosek Wójta Gminy Miastków Kościelny, w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie LV Sesji Rady Gminy,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Przyjęcie protokołu z LIV Sesji Rady Gminy,

4. Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych za 2021 r.,

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu,

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastków Kościelny na rok 2022,

7. Wnioski i oświadczenia radnych,

8. Sprawy różne,

9. Zamknięcie LV Sesji Rady Gminy.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.