Ułatwienia dostępu

             Zawiadamiam, że w dniu w dniu 23 sierpnia 2019 r. (piątek) o godz. 8:00 w  budynku Urzędu Gminy przy ul. Szkolnej 5 w Miastkowie Kościelnym odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy   z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XIII sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XI i XII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie   międzysesyjnym.
 5. Informacja o zobowiązaniach pieniężnych wsi za I półrocze 2019r.
 6. Informacja Wójta na temat realizowanych inwestycji i remontów w I półroczu 2019r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w miejscowości Brzegi gmina Miastków Kościelny stanowiącej mienie komunalne gminy na okres powyżej 3 lat.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/94/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/175/2017Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 września 2017r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Miastków Kościelny oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących zajęcia o różnym tygodniowym wymiarze godzin nie ujętych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na regulację i zamianę nieruchomości pomiędzy Gmina Miastków Kościelny, a Gminną Spółdzielnią SCH w Miastkowie Kościelnym.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastków Kościelny.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastków Kościelny na rok 2019.
 13. Wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Sprawy różne
 15. Zamknięcie XIII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Zając

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2023

logo bip

Ogłoszenia gminne

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.