Ułatwienia dostępu

Zawiadamiam, ze w dniu w dniu 15 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 15:00 w  budynku Urzędu Gminy przy ul. Szkolnej 5 w Miastkowie Kościelnym odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie XXXIX sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ w Miastkowie Kościelnym za 2017 rok oraz informacja z działalności.
 5. Zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Miastków Kościelny za 2017r. wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu.
 6. Zapoznanie z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2017r.
 7. Zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym za 2017r.
 8. Zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy oraz opinią RIO o tym wniosku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miastków Kościelny wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Miastków Kościelny z tytuł wykonania budżetu za 2017 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF gminy Miastków Kościelny na lata 2018-2023.
 13. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 15. Sprawy różne
 16. Zamknięcie XXXIX sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Zając

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.