Ułatwienia dostępu

Zaproszenie na XXXVI sesję Rady Gminy

28 luty 2018 11:42

               Zawiadamiam, ze w dniu w dniu 8 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 13:00 w  budynku Urzędu Gminy przy ul. Szkolnej 5 w Miastkowie Kościelnym z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XXXVI sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w Miastkowie Kościelny i oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych Gminy Miastków Kościelny.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF gminy Miastków Kościelny na lata 2018-2023.
7. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Sprawy różne
10. Zamknięcie XXXVI sesji Rady Gminy.Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Zając

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.