Ułatwienia dostępu

Przewodniczący Rady Gminy Miastków Kościelny zawiadamia, że w dniu 2 czerwca 2023 r. (piątek) o godz. 15.00 w budynku należącym do Gminy Miastków Kościelny (ul. Szkolna 5, 08-420 Miastków Kościelny) odbędzie się LXIII Sesja Rady Gminy Miastków Kościelny, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie LXIII Sesji Rady Gminy,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu z LXII Sesji Rady Gminy,
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym,
6. Informacja z działalności GBP w Miastkowie Kościelnym za rok 2022,
7. Informacja z działalności SPZOZ w Miastkowie Kościelnym za rok 2022,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ w Miastkowie Kościelnym za rok 2022,
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miastków Kościelny do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastków Kościelny na rok 2023,
11. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Miastków Kościelny za rok 2022,
12. Debata na temat raportu o stanie Gminy Miastków Kościelny za rok 2022,
13. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Miastków Kościelny,
14. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miastków Kościelny za rok 2022 oraz opinii RIO o tym sprawozdaniu,
15. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Miastków Kościelny za rok 2022,
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miastków Kościelny wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2022,
17. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Miastków Kościelny za rok 2022 i opinii RIO o tym wniosku,
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Miastków Kościelny z tytułu wykonania budżetu za rok 2022,
19. Wnioski i oświadczenia radnych,
20. Sprawy różne,
21. Zamknięcie LXIII Sesji Rady Gminy.

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.