Zaproszenie na LVI Sesję Rady Gminy

17 listopad 2022 14:03

Przewodniczący Rady Gminy Miastków Kościelny zawiadamia, że w dniu 30 listopada 2022 r. (środa) o godz. 8.00 w budynku należącym do Gminy Miastków Kościelny (ul. Szkolna 5, 08-420 Miastków Kościelny) odbędzie się LVI Sesja Rady Gminy Miastków Kościelny, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie LVI Sesji Rady Gminy,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Przyjęcie protokołu z LV Sesji Rady Gminy,

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym,

6. Informacja z działalności klubów sportowych na terenie gminy i ocena wyników sportowych,

7. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy gminy Miastków Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023,

8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Miastków Kościelny na 2023 rok,

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Miastków Kościelny na 2023 rok,

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok obowiązujących na terenie Gminy Miastków Kościelny,

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF Gminy Miastków Kościelny na lata 2022-2030,

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastków Kościelny na rok 2022,

13. Wnioski i oświadczenia radnych,

14. Sprawy różne,

15. Zamknięcie LVI Sesji Rady Gminy.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.