Zaproszenie na LV Sesję Rady Gminy

15 listopad 2022 11:56

Przewodniczący Rady Gminy Miastków Kościelny zawiadamia, że w dniu 18 listopada 2022 r. (piątek) o godz. 8.00 w budynku należącym do Gminy Miastków Kościelny (ul. Szkolna 5, 08-420 Miastków Kościelny) odbędzie się LV Sesja Rady Gminy Miastków Kościelny, zwołana na wniosek Wójta Gminy Miastków Kościelny, w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie LV Sesji Rady Gminy,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Przyjęcie protokołu z LIV Sesji Rady Gminy,

4. Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych za 2021 r.,

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu,

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastków Kościelny na rok 2022,

7. Wnioski i oświadczenia radnych,

8. Sprawy różne,

9. Zamknięcie LV Sesji Rady Gminy.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.