Ułatwienia dostępu

XLVIII Sesja Rady Gminy Miastków Kościelny

12 maj 2022 07:36

Przewodniczący Rady Gminy Miastków Kościelny zawiadamia, że w dniu 20 maja 2022 r. (piątek) o godz. 16.30 w budynku należącym do Gminy Miastków Kościelny (ul. Szkolna 5, 08-420 Miastków Kościelny) odbędzie się XLVIII Sesja Rady Gminy Miastków Kościelny z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji,

4. Informacja z działalności SPZOZ w Miastkowie Kościelnym za rok 2021,

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ w Miastkowie Kościelnym za rok 2021,

6. Informacja na temat działalności OSP.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF Gminy Miastków Kościelny na lata 2021-2028,

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastków Kościelny na rok 2022,

9. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Miastków Kościelny za rok 2021,

10. Debata na temat raportu o stanie Gminy Miastków Kościelny za rok 2021,

11. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Miastków Kościelny,

12. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miastków Kościelny za rok 2021 oraz opinii RIO o tym sprawozdaniu,

13. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Miastków Kościelny za rok 2021,

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miastków Kościelny wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2021,

15. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Miastków Kościelny za rok 2021 i opinii RIO o tym wniosku,

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Miastków Kościelny z tytułu wykonania budżetu za rok 2021,

17. Wnioski i oświadczenia radnych,

18. Sprawy różne,

19. Zamknięcie posiedzenia

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.