Ułatwienia dostępu

XLV Sesja Rady Gminy Miastków Kościelny

23 marzec 2022 12:46

Przewodniczący Rady Gminy Miastków Kościelny zawiadamia, że w dniu 29 marca 2022 r. (wtorek) o godz. 8.00 w budynku należącym do Gminy Miastków Kościelny (ul. Szkolna 5, 08-420 Miastków Kościelny) odbędzie się XLV Sesja Rady Gminy Miastków Kościelny, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie XLV Sesji Rady Gminy,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Gminy,

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym,

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Miastków Kościelny za 2021 r.,

7. Sprawozdanie z działalności GOPS za 2021 rok,

8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Miastków Kościelny za 2021 rok,

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miastków Kościelny na lata 2022-2024,

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie GOPS,

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/235/2022 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastków Kościelny na rok 2022,

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIV/236/2022 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Miastków Kościelny biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym,

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników z ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Miastków Kościelny,

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF Gminy Miastków Kościelny na lata 2022-2030,

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastków Kościelny na rok 2022,

16. Wnioski i oświadczenia radnych,

17. Sprawy różne,

18. Zamknięcie XLV Sesji Rady Gminy.

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.