Ułatwienia dostępu

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

23 luty 2022 12:14

Szanowni Państwo,

            w związku ze zwiększeniem wartości projektu pt. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego przekazuję zaktualizowane wzory informacji do zamieszczenia na stronie internetowej Partnera oraz aktualny wzór plakatu informacyjnego.

            Informuję, że zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy nr B/UMWM-UF/UM/ES/214/2020 zawartej 23 lipca 2020 r. oraz aneksem zawartym 3 listopada 2021 r., a także Rozporządzeniem Rady Ministrów z 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych - Partner zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków informacyjno-promocyjnych. Wersje edytowalne załączników przesłano na adres poczty elektronicznej Państwa Urzędu.

 

Beneficjent: Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Partner: Gmina Miastków Kościelny
 realizują
projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania w 472 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.

Dofinansowanie projektu z UE: 45 499 838, 76 PLN

Wartość projektu (ogółem): 70 624 291, 63 PLN

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.