OSP Przykory

Ochotnicza Straż Pożarna w Przykorach powstała w 1923 roku. Inicjatorami i założycielami tej jednostki byli: Antoni Dębowski, Franciszek Lewicki, Aleksander Salamończyk, Stanisław Dąbrowski, Władysław Sitek, Stanisław Frelik i Stanisław Serzysko. Pierwszą sikawkę i beczkowóz pozyskali w 1926 roku. Na początku lat trzydziestych pobudowano drewnianą remizę strażacką, która służyła do 1962r., kiedy to zbudowano murowaną remizę, służącą jednocześnie za świetlicę wiejską. W roku 1967 jednostka otrzymała motopompę i syrenę dalekonośną.

         Mała stara świetlica nie spełniała już żadnych wymagań i w roku 1999 Uchwałą Zarządu OSP Przykory powołano Komitet Budowy Domu Strażaka a w roku 2000 rozpoczęto jego budowę. 27 lipca 2003 roku oddany został do użytku nowy budynek . W tym samym roku mieszkańcy i sponsorzy ufundowali jednostce sztandar. W rok później pozyskali z PSP w Garwolinie samochód pożarniczy STAR i z własnych pieniędzy go wyremontowali aby mieli czym wyjeżdżać do akcji i nie korzystali z prywatnych samochodów i ciągników. W tym samym roku powołana została MDP. Jej członkowie złożyli ślubowanie i uczą się od starszych druhów kunsztu strażackiego. Podnoszą także swoje umiejętności na obozach i różnorodnych szkoleniach.

          Lata budowy to był bardzo pracowity okres dla strażaków z Przykór. Wiele dni przepracowanych społecznie przy budowie i remoncie samochodu, wiele zbiórek pieniężnych i opodatkowanie się, wiele wysiłków aby w różnorodny sposób pozyskać pieniądze na wykończenie i oddanie budynku. Powstały Dom Strażaka służy strażakom i społeczności całej wsi . Corocznie od 2003 roku strażacy organizują spotkania opłatkowo – noworoczne, które integrują mieszkańców wsi. Jest gdzie zorganizować zebranie, szkolenia dla rolników. Wynajmowane są pomieszczenia na różnego rodzaju uroczystości . Budynek OSP jest miejscem spotkań młodzieży. Jest stół pingpongowy i bilardowy a także telewizor. MDP odbywa w nim zbiórki, szkolenia.

          OSP Przykory sprawuje pieczą nad orkiestrą dętą, która powstała w 2004 roku. Młoda orkiestra robi coraz większe postępy, zdobywa nagrody i uświetnia strażackie, kościelne i gminne uroczystości. W latach 2007 – 2008 reprezentowała Gminę Miastków Kościelny w Przeglądzie Strażackich Orkiestr Dętych w Garwolinie.

Strażacy z Przykór uczestniczą chętnie w różnego rodzaju szkoleniach /podstawowych, dowódców, naczelników i na aparaty oddechowe/. Od pięciu lat corocznie jednostka startuje w gminnych zawodach sportowo – pożarniczych, które są też pewną formą szkolenia.

          Jednostka zawsze chętnie bierze udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych. W 2008 roku do różnych zdarzeń strażacy wyjeżdżali pięciokrotnie. Są bardzo wrażliwi na krzywdę ludzką. Czynnie włączyli się w akcję zbierania pieniędzy dla mieszkańców Indonezji po „Tsunami”. W listopadzie 2007 roku spłonął drewniany budynek mieszkalny 9-cio osobowej rodziny Matysków z Przykór. Strażacy wraz z Komitetem Odbudowy Domu Matysków pomogli zbudować murowany budynek. Rodzice i siedmioro dzieci już mieszkają w nowym domu.

           Mimo, że Dom Strażaka w Przykorach to nowy budynek cały czas go unowocześniają i ulepszają. Zagospodarowane zostało także poddasze.

            Najbliższe plany zarządu to budowa odrębnego garażu o 2 boksach na średni i lekki samochód, odnowienie sali reprezentacyjnej i zaplecza kuchennego, zagospodarowanie terenu , szkolenia doskonalące a także nabór nowych członków do jednostki i MDP.

            Jednostka obecnie liczy 37 członków czynnych, 1 honorowego, 8 członków MDP. Osiągnięcia ostatnich dziesięciu lat to zasługa obecnego Zarządu w składzie:

Prezes – Zbigniew Włodarczyk

Wiceprezes Naczelnik – Piotr Kobziński

Z-ca Naczelnika – Cezary Grzeszczak

Wiceprezes – Łukasz Orowiecki

Skarbnik – Bogdan Domański

Gospodarz – Jarosław Zając

Sekretarz -Sławomir Sitek

Komisja Rewizyjna

  • Przewodniczący – Bogdan Bąk
  • Członek – Andrzej Zając
  • Członek – Mieczysław Paryszek

 

Strona korzysta z tzw. ciasteczek. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.