OSP Przykory

Ochotnicza Straż Pożarna w Przykorach powstała w 1923 roku. Inicjatorami i założycielami tej jednostki byli: Antoni Dębowski, Franciszek Lewicki, Aleksander Salamończyk, Stanisław Dąbrowski, Władysław Sitek, Stanisław Frelik i Stanisław Serzysko. Pierwszą sikawkę i beczkowóz pozyskali w 1926 roku. Na początku lat trzydziestych pobudowano drewnianą remizę strażacką, która służyła do 1962r., kiedy to zbudowano murowaną remizę, służącą jednocześnie za świetlicę wiejską. W roku 1967 jednostka otrzymała motopompę i syrenę dalekonośną.

         Mała stara świetlica nie spełniała już żadnych wymagań i w roku 1999 Uchwałą Zarządu OSP Przykory powołano Komitet Budowy Domu Strażaka a w roku 2000 rozpoczęto jego budowę. 27 lipca 2003 roku oddany został do użytku nowy budynek . W tym samym roku mieszkańcy i sponsorzy ufundowali jednostce sztandar. W rok później pozyskali z PSP w Garwolinie samochód pożarniczy STAR i z własnych pieniędzy go wyremontowali aby mieli czym wyjeżdżać do akcji i nie korzystali z prywatnych samochodów i ciągników. W tym samym roku powołana została MDP. Jej członkowie złożyli ślubowanie i uczą się od starszych druhów kunsztu strażackiego. Podnoszą także swoje umiejętności na obozach i różnorodnych szkoleniach.

          Lata budowy to był bardzo pracowity okres dla strażaków z Przykór. Wiele dni przepracowanych społecznie przy budowie i remoncie samochodu, wiele zbiórek pieniężnych i opodatkowanie się, wiele wysiłków aby w różnorodny sposób pozyskać pieniądze na wykończenie i oddanie budynku. Powstały Dom Strażaka służy strażakom i społeczności całej wsi. Jest gdzie zorganizować zebranie. Wynajmowane są pomieszczenia na różnego rodzaju uroczystości . Budynek OSP jest miejscem spotkań młodzieży. Jest stół pingpongowy i bilardowy a także telewizor. Jest miejscem integracji całej wsi.

          OSP Przykory sprawuje pieczę nad orkiestrą dętą, która powstała w 2004 roku.

Strażacy z Przykór uczestniczą chętnie w różnego rodzaju szkoleniach /podstawowych, dowódców, naczelników i na aparaty oddechowe. Od pięciu lat corocznie jednostka startuje w gminnych zawodach sportowo – pożarniczych, które są też pewną formą szkolenia.           

Jednostka obecnie liczy 21 członków czynnych, 4 honorowych.  Osiągnięcia ostatnich dziesięciu lat to zasługa obecnego Zarządu w składzie:

Prezes – Zbigniew Włodarczyk

Wiceprezes Naczelnik – Piotr Kobziński

Z-ca Naczelnika – Cezary Grzeszczak

Wiceprezes – Łukasz Orowiecki

Skarbnik – Bogdan Domański

Gospodarz – Jarosław Zając

Sekretarz -Sławomir Sitek

Komisja Rewizyjna

  • Przewodniczący – Bogdan Bąk
  • Członek – Andrzej Zając
  • Członek – Mieczysław Paryszek

 

Strona korzysta z tzw. ciasteczek. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.