OSP Wola Miastkowska

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Miastkowskiej powstała w 1925 roku. W roku następnym otrzymała sikawkę konną i beczkowóz. W roku 1952 roku straż otrzymała motopompę M-200 i pobudowany został garaż o 2 boksach a w 1959 dom ludowy spełniający jednocześnie funkcję remizy strażackiej . Brakowało samochodu strażackiego więc w 1971r za pieniądze zebrane wśród mieszkańców wsi zakupili starego Lublina a w 1975 z Komendy Wojewódzkiej Straży otrzymali używanego Żuka i w tym samym roku ufundowany został sztandar. 18 kwietnia 1997 roku włączona została do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. OSP Wola Miastkowska wyposażona jest w 2 samochody. VOLVO Oraz Star liczący 25 lat .Jednostka wyjeżdża na każde wezwanie PSP do akcji ratowniczych, nie tylko pożarów. W roku 2001 powstrzymywała napór jednego z żywiołów jakim jest woda nad Wisłą w Maciejowicach, za co otrzymała dyplom od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „ za ofiarność i bohaterstwo w ratowaniu życia ludzi i mienia w trakcie powodzi”. Jednostka posiada garaż z dwoma boksami oraz Dom Strażaka w którym w roku 2007 został przeprowadzony remont kapitalny. Znajduje się w nim 2 sale, duża i mała gdzie spotykają się strażacy prowadząc swoją działalność statutową, mieszkańcy wsi, odbywają się zebrania , szkolenia. Spotyka się młodzież nie tylko z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej grając w tenisa stołowego. Jest również zaplecze kuchenne i toalety. Obecnie jednostka liczy 30 członków czynnych w tym 28 w wieku 18 – 60 lat, 4 wspierających, 8 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Jest to jednostka bardzo mobilna. Dwudziestu strażaków ma ukończone kursy i szkolenia. Od pięciu lat corocznie startują w gminnych zawodach sportowo – pożarniczych, które są też pewną formą szkolenia. W roku 2009 uczestniczyli 10 razy w gaszeniu pożarów i 2 razy w innych działaniach ratowniczych . Rok wcześniej w 12 różnego rodzaju akcjach.

        Niewielką ilość pożarów mieszkańcy wsi i gminy zawdzięczają dobrej działalności prewencyjnej strażaków, którzy każdą okazję wykorzystują aby uczulić ludność na zachowanie szczególnej ostrożności przy obchodzeniu się z ogniem. Wiele pożarów zostało udaremnionych w zarodku. W ubiegłym roku otrzymali nowy samochód strażacki VOLVO, który został zakupiony z funduszy Urzędu Marszałkowskiego i samorządu gminy. W 2010 roku jednostka brała udział w akcji przeciwpowodziowej w gminach Maciejowice i Wilga oraz w akcji osuszania w Piasecznie.

Skład Zarzadu:

Prezes – Karol Kuśmierczyk

Wiceprezes Naczelnik – Karol Odziemczyk

Wiceprezes – Lukasz Piskorz

Z-ca Naczelnika – Robert Dębowski

Sekretarz – Kamil Walędzik

Skarbnik – Stanisław Paduch

Gospodarz – Grzegorz Paryszek

Kronikarz – Dariusz Piskorz

Członek – Marcin Dębowski

Komisja Rewizyjna

  • Przewodniczący – Kamil Bogusz
  • Wiceprzewodniczący – Mariusz Paryszek
  • Sekretarz – Grzegorz Piskorz

Strona korzysta z tzw. ciasteczek. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.