Zarządzenie Wójta Nr 14/2019

18 marzec 2019 08:47Zarządzenie Nr 14/2019
Wójta Gminy Miastków Kościelny
z dnia 14 marca 2019r.

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Wola Miastkowska Gminy Miastków Kościelny

Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 31, art. 36 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. , poz. 994, z późn. zm.) oraz § 18 i 19 Statutu Sołectw Wola Miastkowska  Gmina Miastków Kościelny przyjętego Uchwałą Nr V/26/2019 Rady Gminy Miastków Kościelny dnia 24 stycznia 2019 roku, zarządzam co następuję:

§1

Zarządzam wybory Sołtysa  w sołectwie Wola Miastkowska Gmina Miastków Kościelny.

§2

Termin zebrania wiejskie  w celu dokonania wyboru  Sołtysa w sołectwie Wola Miastkowska wyznaczam na dzień 24 marca 2019 roku  (niedziela) na godz. 15:00. Miejscem zebrania będzie świetlica wiejska.

§3

Ustalam porządek zebrania wiejskiego zwołanego w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania.
  3. Powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru sołtysa.
  4. Zgłaszanie kandydatów.
  5. Przeprowadzenie wyborów sołtysa.
  6. Dyskusje, zapytania, wolne wnioski.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Strona korzysta z tzw. ciasteczek. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.